Капитализмот сега бара од вас да бидете (малку) мрзливи