За медиумските преторијанци на партиите:

Аман, не ги бранете