10 години од смртта на Џони Кеш (12. септември 2003)

„Човекот кој не можеше да плаче“