Фотографот и неговата жена што засадија 2 милиони дрвја