Од сè што можеше да ѝ снема, на Јапонија ѝ снемаа телефонски броеви