Ве молиме да не ширите:

Вистината нема шанси со лагата