На Германците им беше плаќано за струјата што ја трошеа за празниците