Хипстер ефект, зошто сите „бунтовници“ на крај изгледаат исто?