Ако фудбал се прекинува заради хомофобија, кој ќе му каже на судијата дека е педер?