За нешто да се промени, „интелектуалната елита“ мора да одјебе