Дојде крајот на Европа што ја познававме (и не е лошо)