Фејсбук треба да биде казнет 30 милијарди долари за да ја сфати пораката