Странски инвеститори се палат на интелигентни диктатори