Да ставиме еден „чомовски“ наслов:

Усаид + Сорос = Албанија