Како Патрис Евра потпишал со Манчестер благодарение на пилешко месо