Луѓето кои доброволно се согласиле да бидат труени од владата