Искуство наспроти меморија

Зошто за монотоно поминат одмор е сеедно дали трае три дена или две недели?