Една поинаква историја

Големиот масакр на кучиња и мачки во Британија