Данска ќе се оградува од Германија со 70 километри ограда, ама не за тоа што мислите