ИКЕА откри дека на луѓето дома баш и не им е пријатно, а не е до мебелот