Онтарио успеа да направи минус од 42 милиони долари од продажбата на марихуана