75% од парите во музичката индустрија доаѓаат од стриминг