Новинарите што изминатава година беа убиени во ЕУ заради истражување корупција