Можат ли лажните вести да бидат забранети со закон?