Пчела или магаре?

На некои луѓе им е слатко со пчели