Внимателно со Ајфоните

Русин откри катастрофален баг (како за кого) на Ајфон