Што Јункер нема да ви каже за реалната состојба во ЕУ?