Рим ќе ја става во ред стоката туристичка, а и домашните