Пекинг ништо нема да направи со укинување на јагленот