Кај ли да ги стават оние грозни налепници?

Воздухот убива повеќе луѓе од пушењето