На мајка ти и ќерка ти, и слични одбрани на Македонија