Претседател на светот, крал број 1, цар, мисионер, слуга на народот, Господ па јас