Jа сонуваа најдобрите, ја урнаа најлошите

Предраг Луциќ: Југославија беше нашата ЕУ