Ако Абориџин лаже, наука не лаже

Потврден масакр што 100 години никаде не постоеше