Климата добива моќен сојузник а тоа не е капитализмот