Додека го „европеизираше“ Балканот, ЕУ се „балканизираше“ себеси