Залудна полувековна борба против „кичот и шундот“

Кога Мица беше закон