Од Њујорк, со љубов:

Дуке, Крсте и Исмаил ви честитаат Нова година