Што се случи со воздухот во Скопје за време на поројот?