Како да исперете пари, кога би имале пари за перење