Разговор со Ѓорѓи Попстефанов

Дипломатот кој ја претставуваше Македонија на Светско во велосипедизам