Најлошиот резултат на САД во историјата, со група граѓани на терен