Судија призна дека направил кардинална грешка во бараж за Светско