Уште еден значаен светски проблем

Што пол е Гарфилд?