ТЕД говор

Што е поважно - вашата работна биографија или некрологот?