Ќе дочекаме ли еднаш победник да биде „раат“?

Најсоодветниот збор на годината