Ајде да летаме

Германскиот збор на годината (пак) не е германски