Наставници, сакате ли да знаете?

„Сакам мојата учителка да знае...“