Навреда на годината (кон оние кои лесно се навредуваат)

Генерација „снегулка“