„Да уништим ти живот више волим од оргазма“

Еволуцијата на женскиот субјект во турбо-фолкот